♥ Love ♥

♦ Literární tvorba

Esej - Byrokracie


        Byrokracie

Pojem „byrokracie“ je často označován, jako systematická administrativní činnost. Hierarchické uspořádání, specializace funkcí, objektivní předpoklady pro výkon správy a činnosti podle pevných pravidel jsou jejími charakteristickými znaky. Ale „byrokracií“ můžeme označovat i kategorii lidí, která tuto činnost vykonává a to, jak ve veřejné správě, tak v jiných organizacích. V hodnotně zabarveném významy ho můžeme používat, jako systém administrace, který se vyznačuje úsilím pro získání funkcí a moci, nezájmem o lidskou potřebu nebo veřejně mínění, má tendenci přesouvat rozhodnutí do vyšších sfér a hromaděním prostředků za účelem zachování nebo zvyšování moci. Tímto pojmem můžeme nazývat i další podobné situace, jako jsou tyto. Nejsou pro ni důležití určití jedinci, ale formalizované pozice a funkce a to i v rozhodnutích, která jsou též učiněna na základě formalizovaných obecných pravidel. Byrokracie, ale postupem času v některých úřadech, začala sloužit spíše svým vlastním zájmům, než těm, pro které byla zprvu založena. Postupem času jsme zjistili, že byrokratický aparát nemůže směřovat k jedinému cílu, s nímž by všichni úředníci souhlasili, ale právě naopak. Vyskytují se konfliktní cíle mezi různými úředníky. Byrokracii můžeme také charakterizovat, jako nekontrolovatelná moc, která je spíše „panstvím úředníků“. Jednoduše řečeno je jako CHAOS. Byrokracie sebou nese různé výhody, ale zároveň nevýhody. Byrokratické systémy jsou pro nás relativně efektivní, často předvídatelné, stabilní a dosahují standardním výsledků, které známe a očekáváme. Tyto systémy jsou jednoduše výhodné pro operace, které provádíme opakovaně a rutině. Naopak, tyto systémy nejsou vhodné pro mnoho forem lidské činnosti, jako je např. umění… Některé organizace trpí přílišnou byrokratičností, změní-li se zavedené postupy, metody nebo předpisy, bude tím změna opožděná. Specialisté se díky informační asymetrii mohou chovat způsobem, který ohrožuje cíle organizace nebo pro svůj vlastní prospěch. Dnešní tradiční byrokratické instituce pracují relativně uspokojivě, je-li prostředí stabilní. Úkol je pro ně relativně snadný, každý občan totiž vyžaduje stejnou službu a kvalita služby pro něj není nejdůležitějším kritériem. Reálná situace však těmto předpokladům nevyhovuje, s rychlou změnou vnějšího prostředí, např. globalizace, se zvětšuje nárůst vysoce kvalifikovaných pracovníků, vyžadujících autonomii pro svou práci a tím i rozrůzňovaní potřeb lidí. Podle názorů některých, byrokracie spíše blokuje společnost, což je z určitých pohledů pravda. Ale v dnešní době si nedokážeme představit svět bez byrokracie. Stala se naším běžným systémem, bez kterého bychom si nemohli „něco“, jako fungující stát, představit. Spíše by se mělo dohlédnout, aby se co nejvíce zmírnilo procento lidí, kteří této pozice využívají ke svému vlastnímu cíli. Všechny administrační práce, které vyřizujeme, ať už jsou rutinní nebo ne, jdou přes byrokratické organizace. Představa, že by každý úředník své funkce zneužíval je naprosto nepředstavitelná, ale i to se stává. Někteří úředníci své pravomoci zneužívají, např. ve svém volném čase nebo v pracovních hodinách, kdy nejsou nikým viděni. Každý zná kanceláře, kde v pracovních hodinách nikdo není nebo je označena cedulí „NERUŠIT“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádné komentáře
 
Doufám, že se vám má stránka líbila a v budoucnu se sem ještě podíváte. Hokage banner 2 Animefest.cz Festovní FanFikce - Animefest 2009 Soutěž v tvorbě Renai hry - Animefest 2009 Cosplay soutěž - Animefest 2009 Soutěž v tvorbě AMV - Animefest 2009 Ikona severu Black Box Subs | BBS "Biši-fansubs