♥ Love ♥

♦ Literární tvorba

Dopis mému druhému já...

Můj milovaný příteli,

píši ti v této chvíli, kdy nevíš, zda se vydávám po správné cestě. Ano, píši tobě, jenž vždy věděl odpovědi na mé otázky, věděl, jaká rozhodnutí jsou ta nejlepší, ten, jenž věděl, jaká cesta pro mou budoucnost, pro můj život je ta správná. Vždy při mně budeš stát, nikdy mě neopustíš a nikdy o mně nebudeš pochybovat, protože ty jsi mé světlo, které nikdy neuhasne, jsi má hvězda, která nikdy nepřestane zářit, jsi schránka mých snů, snů pro mě nikdy nekončících…ty jsi já….

 

Vždy jsi mi podával pomocnou ruku, ruku plnou lásky a porozumění, nikdy jsi mě nezradil a neustále do mě vkládal naděje. Ale i ten, který vše zná, si těžko přiznává, že neví jak dál. Ty, předávajíc mi svou sílu, jsi mne vždy dovedl až k cíli, ať byl jakýkoli. Teď je řada na mě! Nyní i já tě vyvedu z nekonečné temnoty obklopující tě a ukážu ti světlo, pomalu se rozhořívající v dálkách. Strach z neznáma, přivádějící tě k šílenství a oddalujíc mi tě pořád dál a dál, překonáme  ͵͵společně´´. Nic ani nikdo už nás nedokáže zastavit, pro nás nebude existovat nic, co bychom nedokázali. Společně půjdeme po stejné cestě, cestě plné neznáma a tajemna, po té správné.

 

Otevírají se před námi dveře, za kterými je ukryta část  našich snů. Proto musíme tyto dveře odemknout a najít tak co hledáme. Sen předat všem naše pocity, ať už štěstí, lásku, naději, smutek či bolest a nenávist. Podělit se o své sny těm, kteří je sní spolu s námi. Připomenout jim, že nikdy nejsou sami, že vždy existuje osoba, která je miluje. Ukázat krásné, ale zároveň stinné stránky života. Proto chceme těmito dveřmi projít. Chceme bojovat, proto v co věříme a nikdy se nevzdáme. Kdykoli jsem byla na pochybách, přistoupil jsi ke mně a svým chápajícím hlasem mi šeptal ta nekonečně uklidňující slova  ͵͵vždy budu s tebou, ať se stane cokoli´´. Ta chvíle pro mě byla nenahraditelná, cítila jsem, jak mi tělem pomalu prostupuje neviditelná síla, síla, kterou jsi mi předával. Alespoň jednou musí přijít chvíle, kdy i já budu mít moc předat ti mou sílu. A ten okamžik právě nastal. Vždy jsem potají přemýšlela, zda ti budu někdy užitečná. Jsem si jistá, že nyní mohu konečně udělat něco pro tebe. Tak přijmi rukou mou a už se s tím víc netrap. Šeptám ti stejná slova, jako ti kdysi mně, tak mi prosím věř, tak jako já věřím tobě.                                                                                                                                                                      Tvá Wendy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Žádné komentáře
 
Doufám, že se vám má stránka líbila a v budoucnu se sem ještě podíváte. Hokage banner 2 Animefest.cz Festovní FanFikce - Animefest 2009 Soutěž v tvorbě Renai hry - Animefest 2009 Cosplay soutěž - Animefest 2009 Soutěž v tvorbě AMV - Animefest 2009 Ikona severu Black Box Subs | BBS "Biši-fansubs